Etykiety

poniedziałek, 7 lipca 2014

The basic concepts of music - writing notes on a stave / Podstawowe pojęcia muzyczne - zapis nut na pięciolinii

At the beginning I would like to introduce you to some basic concepts related to playing bass ...

Na początku chciałbym Wam przybliżyć kilka podstawowych pojęć związanych z graniem na basie...Above have shown staves on which we place notes. Note is nothing more than a graphic sign determines the duration of the sound. Depending on how we use the key (first stave treble ["g"], on the other bass ["f"], each of the line or the space between them is determined pitch. Thus, when we put a note on the staff define the same pitch . the number of possible sounds is much larger, and therefore used the guides and notes placed outside the basic lines of the staff (notes above and below the staff as the attached picture).

The figure presented the sounds, which are suitable for a standard 4 string bass. Let us remember that there are different bass - four - five - six, or even twelve strings. Remember it is up to you on what bass you want and you will be playing. For starters I suggest personally begin a four string due to the fact that a small number of strings will not discourage you to continue learning. Even more so, remember that the bass is a specific instrument for low-sounding and not everyone can respond.


Powyżej macie przedstawione pięciolinie na których umieszczamy nuty. Nuta jest niczym innym jak znakiem graficznym określającym czas trwania dźwięku. W zależności od klucza jaki zastosujemy (na pierwszej pięciolinii Wiolinowy ["g"], na drugiej basowy ["f"], każda z linii albo przestrzeń pomiędzy nimi określa wysokość dźwięku. Tak więc, gdy nakładamy nutę na pięciolinii określamy tym samym wysokość dźwięku. Liczba możliwych dźwięków jest znacznie większa, stąd też stosuje się linie pomocnicze i umieszcza nuty poza podstawowymi liniami pięciolinii (nuty nad i poniżej pięciolinii jak na załączonym obrazku).

Na rysunku przedstawiłem dźwięki, której są odpowiednie dla standardowego czterostrunowego basu. Pamiętajmy, że są różne basy: - cztero, -pięcio, - sześćio, a nawet dwunasto strunowe. Pamiętaj to od Ciebie zależy na jakim basie chcesz i będziesz grał. Na początek radzę osobiście rozpocząć od cztero strunowego z uwagi na to, że mała liczba strun nie zniechęci Cię do dalszej nauki. Tym bardziej pamiętajmy, że bas jest specyficznym instrumentem nisko brzmiącym i nie każdemu może to odpowiadać.


1 komentarz:

TOP 10 ALL TIME