Etykiety

poniedziałek, 2 marca 2015

How to play Crossroads - Eric Clapton on bass line (tabs) / Jak zagrać Crossroads - Eric Clapton na basie (tabulatury na bas)

Song:  Crossroads

Artist: Eric Clapton
 
E A D G

Intro A7               D7        A7
 |————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
 |————————|————————|————————|————————|———————|————0457|757—75—7|757—————|
 |————————|————————|————————|————————|5—5—5305|535—————|——————7—|————0457|
 |————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
 E7    D7    A7
 |————————|————————|————————|————————|
 |————————|—————457|757—75—7|757—75—7|
 |777—7775|555—5———|——————7—|——————7—|
 |————————|————————|————————|————————|

Verse I
 |————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
 |757—75——|————0457|757—75—7|757—75——|————————|————0457|757—75—7|757—————|
 |——————75|535—————|——————7—|——————75|535—5305|535—————|——————7—|————0457|
 |————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|

 |————————|————————|————————|————————|
 |————————|————0457|757—75—7|757—75—7|
 |777—7775|555—————|——————7—|——————7—|
 |————————|————————|————————|————————|

Verse II A7 D7    A7        D7        A7
 |———————7|757—75——|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
 |757—75——|——————77|757—75—7|757—75——|————————|————0457|757—75—7|757—————|
 |——————7—|————————|——————7—|——————75|5—355—35|5—35————|——————7—|————0457|
 |————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|

 E7    D7    A7
 |————————|————————|————————|————————|
 |————————|————0457|757—75—7|757—75—7|
 |777—7775|555—————|——————7—|——————7—|
 |————————|————————|————————|————————|

Verse II
 |————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
 |757—75——|————0457|757—75—7|757—75——|————————|————0457|757—75—7|757—————|
 |——————75|535—————|——————7—|——————75|535—5305|535—————|——————7—|————0457|
 |————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|

 |————————|————————|————————|————————|
 |————————|————0457|757—75—7|757—75—7|
 |777—7775|555—————|——————7—|——————7—|
 |————————|————————|————————|————————|

Solo (Verse II)
Solo I
 |——7—75——|——7—75——|——7—75——|——————57|757—75—7|757—5789|97————79|97——————|
 |75————77|75————77|75————77|757—57——|——————7—|————————|——t7————|——t7——79|
 |————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
 |————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|

 |999—999e|eee—ee——|————————|————————|
 |————————|——————07|757—75—7|757—75—7|
 |————————|————————|——————7—|——————7—|
 |————————|————————|————————|————————|

Verse II

Solo II
 |——7—75——|——7—75——|——7—75——|——————57|757—75—7|757—————|————————|—————679|
 |75————77|75————77|75————77|757—57——|——————7—|————0457|757—75—7|757—7———|
 |————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————7—|————————|
 |————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|

 |999—9997|777—————|————————|————————|
 |————————|————0457|757—75—7|757—75—7|
 |————————|————————|——————7—|——————7—|
 |————————|————————|————————|————————|

Solo III
 |——7—75——|——7—75——|——7—75——|————————|————————|————————|————————|—————679|
 |75————77|75————77|75————77|757—75——|————————|————0457|757—75—7|757—7———|
 |————————|————————|————————|——————75|5—355—35|5—35————|——————7—|————————|
 |————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|

 |999—9997|777—————|————————|————————|
 |————————|————0457|757—75—7|757—75—7|
 |————————|————————|——————7—|——————7—|
 |————————|————————|————————|————————|

Verse II

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP 10 ALL TIME